Välkommen till Rabbalshede Park och Bygdeförening

Hej på er alla i Rabbalshedebygden. Vi fortsätter att jobba med parken och våra ytor i samhället. Många tack till er som hjälper till. Tack alla medlemmar för medlemsavgiften. Det kommer väl till pass.